ALV en start van de competitie

De algemene ledenvergadering van de Z.V.C. zal gehouden worden op dinsdag 30 augustus in Sportcafé Dijnselburg. Aanvang is 20:00.
Jos Heuver is aftredend als (wedstrijd)secretaris, maar stelt zich herkiesbaar. Leden die zich ook voor deze functie kandidaat willen stellen, kunnen contact opnemen met het bestuur.