ALV 29 augustus 2023

De stukken voor de ALV zijn naar de bestuursleden verstuurd. De volgende punten brengen we graag even extra onder de aandacht:
• Wijziging tijden ALV: aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.
• Bestuursverkiezing: Frans van Es, penningmeester, is aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 15 minuten vóór aanvang van de ALV zich melden bij het bestuur.
• Het bestuur zoekt iemand die de ledenadministratie van de ZVC zou willen doen. Informatie bij het bestuur.