Spelregelwijzigingen

De Nevobo heeft besloten om met ingang van seizoen 2017-2018 1 voor de ZVC belangrijke spelregel te wijzigen.
Het betreft de spelregel over wat er is toegestaan rondom de middenlijn.
De volgende regels zijn gewijzigd:
11.2.1. Het is toegestaan onder het door in de ruimte van de tegenstander te komen, mits deze hierbij niet in zijn spel wordt gehinderd.
11.2.2. Over de middenlijn heen het speelveld van de tegenstander aanraken:
11.2.2.1 Het aanraken van het speelveld van de tegenstander met één of beide voet(en) is toegestaan, mits hierbij een deel van deze voet(en) in contact met of de projectie ervan boven de middenlijn blijft.
Commentaar: Het is niet fout als een speler met de voet de middenlijn geheel overschrijdt bij een kerende beweging om een bal te spelen.
11.2.2.2 Het aanraken van het speelveld van de tegenstander met enig ander lichaamsdeel boven de voet is toegestaan, mits de tegenstander hierbij niet in zijn spel wordt gehinderd.
Commentaar: Indien in dit geval de voeten weliswaar niet de grond raken maar zich wel geheel boven het speelveld van de tegenstander bevinden is dit volgens regel 11.4.3 wel fout.
De NeVoBo heeft besloten om met ingang van seizoen 2016-2017 een aantal spelregels te wijzigen. De voor de ZVC belangrijkste heb ik hieronder bij elkaar gezet, met bij sommige cursief hoe ik vind dat wij hiermee in de ZVC moeten omgaan of een toelichting.
 
 • Er wordt NIET meer getost. Het uitspelende team heeft de keus bij de eerste set (veld of opslag). Het thuisspelende team mag kiezen bij de 3 set.
 • De scheidsrechters HOEFT niet meer aan het eind van een rally alle tekens te geven. Het aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om  uitleg, waarna het teken (als uitleg) alsnog kan worden gegeven.
  Ik zie het voordeel van deze wijziging niet. Volgens mij is het veel duidelijker als de scheidsrechter wel gewoon alle tekens geeft. Derhalve stel ik voor om bij de ZVC door de scheidsrechters WEL alle tekens te blijven geven.
 • Bij minder dan 2 meter ruimte achter het veld mag je met 1 voet in het veld komen bij de service.
 • Schermen bij de service is een grote ergernis en wordt veelal gezien als onsportief gedrag. Vanaf nu mag de serveerder dan ook niet meer met opzet aan het zicht van de ontvangende partij onttrokken worden. Spelers van het serverende team moeten tenminste een armlengte van elkaar af staan en achterspelers mogen niet in de “vrij-zicht” ruimte van de voorspelers gaan staan. De balbaan is niet meer van belang bij het beoordelen van het scherm.
 • Het raken van het veld van de tegenstander in een actie met de bal wordt vanaf nu afgefloten. Dat geldt niet alleen voor de voet, maar voor alle lichaamsdelen. Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander. De beoordeling of de bal erbij betrokken is, wordt gelijk gesteld aan de beoordeling van netfouten; ook het aanraken van het net wordt alleen afgefloten in een actie waarbij de bal betrokken is.
  Het raken van de middenlijn is wel toegestaan.
 • Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit. Een eerste bal die buiten de antennes gespeeld wordt terughalen mag dus niet meer.
 • Een time-out duur MAXIMAAL 30 seconden. Als het aanvragende team eerder klaar is, wordt de wedstrijd vervolgt.
 • Tijdens de time-out mag het hele veld gebruikt worden: teams hoeven dus niet meer in het geheel buiten het veld te staan. Wisselspelers mogen ook in het veld warm lopen, maar het gebruik van een bal tijdens de time-out (nog steeds) niet toegestaan. Uiteraard moet wel worden gezorgd dat er geen natte plekken door de drinkflesjes achterblijven op het veld.
 • Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set. Een wisselspeler mag meerdere keren (maximaal drie keer) gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft. Let er wel op dat tussen elke wissel eerst een rally gespeeld moet worden.
  Een voorbeeld met 1 wisselspeler. De spelers zijn 1 t/m 6. De wissel is A.
  1 eruit , A erin
  A eruit, 1 erin
  3 eruit, A erin
  A eruit, 3 erin
  5 eruit, A erin
  A eruit en 5 erin
  .