Spike & Span H1 — VC Kromme Rijn H1

20:15

Nijenhem G1 — VC Kromme Rijn G3

20:15

Yumbo G1 — SV Spirit G1

20:15

Eendracht H1 — Spike & Span H1

20:15

Cito D1 — Sparkle D1

5005 P. Wassenberg

20:15

Spike & Span H1 — De Treffers H1

21:30

Down Town D1 — Cito D1

20:15

Yumbo G1 — VC Kromme Rijn G2

Yumbo Edith van Breukelen 5400

Aanvoerder kromme rijn G2 Tim de Wit

21:30

Cito D1 — VC Kromme Rijn D1

20:15

Nijenheim G1 — VC Kromme Rijn G3

Aanvoerder Nijenheim – Rob van den Oudenalder 4704
Aanvoerder Kromme Rijn G3 – Lucie Visch 4632

21:30