Eendracht H1 — Spike & Span H1

20:15

Nijenheim G2 — Idefix G1

20:15

Idefix G1 — SV Spirit G2

Aanvoerder Spirit G2 Han Sloot 5240
Kaart Hilbert Battjens 5263

Aanvoerder Idefix Yvonne van Gool 4504

20:15

Yumbo G1 — Nijenheim G1

Aanvoerder Nijenheim: 4704 Rob van den Oudenalder

Yumbo 5400 Edith van Breukelen

20:15

Cito D1 — Cito D2

20:15

Eendracht H1 — Spike & Span H1

20:15

Idefix G1 — Nijenheim G2

  1. Aanvoerder Idefix Yvonne van gool 4504

Aanvoerder Nijenheim G2: Bastien Chartier 4711

20:15

Nijenheim G1 — Yumbo G1

Aanvoerder Nijenheim G1: 4704 Rob van den Oudenalder

Yumbo: 5400 Edith van Breukelen

20:15