VC Kromme Rijn H1 — De Treffers H1

21:15

Sparkle D1 — VC Kromme Rijn D1

20:15

VC Kromme Rijn G2 — Nijenheim G1

Aanvoerder Nijenheim G1: 4700 Rob van den Oudenalder

Aanvoerder vckr g2: Wiebe Roos 4633

21:30

VC Kromme Rijn G3 — Yumbo G1

Yumbo 5400 Edith van Breukelen

VC Krommer Rijn 4642 Lucie Visch

20:30

VC Kromme Rijn G4 — Idefix G1

Aanvoerder Idefix evelyn Jacobse 4506

20:30

VC Kromme Rijn G2 — Yumbo G1

Yumbo 5400 Edith van Breukelen

Vckr Wiebe Roos 4633

21:30

VC Kromme Rijn D1 — The Francines D1

20:30

VC Kromme Rijn G3 — VC Kromme Rijn G1

Aanvoerder Kromme Rijn G3 – 4642 Lucie Visch
aanvoerder VCK G1: Jannette Slos 4626

21:30

VC Kromme Rijn G4 — Nijenheim G2

Aanvoerder Nijenheim G2 4713: Danielle van der Kooij

20:30

VC Kromme Rijn G3 — VC Kromme Rijn G2

Aanvoerder vckr g2: Wiebe Roos 4633

Aanvoerder vckr g3: Lucie Visch 4642

21:30