VC Kromme Rijn H1 — De Treffers H1

21:15

VC Kromme Rijn G3 — Yumbo G1

Yumbo 5400 Edith van Breukelen

Kromme Rijn G3 – 4635 Sela van der Kooij

20:15

VC Kromme Rijn G1 — VC Kromme Rijn G3

aanvoerder VC Kromme Rijn G1: 4616 Jannette Slots

aanvoerder VC Kromme Rijn G3: 4643 Alexandra Grueneberg

 

20:15

VC Kromme Rijn G4 — Nijenheim G2

20:15

VC Kromme Rijn G3 — Nijenheim G1

Aanvoerder Nijenheim: 4704 Rob van den Oudenalder

Aanvoerder Kromme Rijn G3 –  4635 Sela van der Kooij

20:15

VC Kromme Rijn G4 — SV Spirit G2

Aanvoerder Spirit G2: 5420 Han Sloot

20:15

VC Kromme Rijn G1 — SV Spirit G1

aanvoerder VC Kromme Rijn G1: 4616 Jannette Slots

aanvoerder Spirit Marjan Elgersma 5246

20:15

VC Kromme Rijn G1 — Nijenheim G1

Aanvoerder Nijenheim: 4704 Rob van den Oudenalder
aanvoerder VC Kromme Rijn G1: 4616 Jannette Slots

20:15

VC Kromme Rijn H1 — Spike & Span H1

21:15